Dobrodošli u naše društvo!

SD „ELEKTROBOSNA“ Jajce osnovano je 1948. godine.
Prvo sjedište kluba bilo je u krugu fabrike Elektrobosna u vatrogasnom spremištu.
Pri osnivanju klub je brojio oko 50 članova i oni su uglavnom bili radnici fabrike Elektrobosna. Osnivač je bila Elektrobosna i po tome je i dobio klub ime. Klub je uspješno djelovao do početka rata 1992. godine. Tokom rata u Bosni i Hercegovini i 25 godina poslije SD Elektrobosna nije imalo nikakve aktivnosti. Krajem 2020. godine klub ponovo počinje sa radom pod nazivom SSK ELEKTROBOSNA. Lokalitet strelišta je trebalo dovesti u funkcionalno stanje i u konačnici klub počinje aktivno raditi početkom 2022. godine.

Radni Sati

Pon - Pet: 13:00 - 19:00.
Sub: 13:00 - 19:00.
Ned: Po dogovoru

Legal

ID Broj : 4236735090001
Račun: 1011320073747132

SSK Elektrobosna © 2024. Sva prava zadržana.

SSK Elektrobosnna © 2024. Sva prava zadržana.